Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6/2021: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πρόχειρη σταβλική εγκατάσταση, στον οικισμό «Χειμάδι» της Κοινότητας Καλοχωρίου

6/2021: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πρόχειρη σταβλική εγκατάσταση, στον οικισμό «Χειμάδι» της Κοινότητας Καλοχωρίου
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr