Δημοτικό Συμβούλιο

Image

Διοίκηση

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Μανώλης
Γεώργιος
Δήμαρχος
Μαϊμάρης
Δημήτριος
Πρόεδρος Δ.Σ
Σίμος
Βασίλειος
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γόννων
Γκανάτσιος
Ζήσης
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αμπελακίων
Ντόντος
Γεώργιος
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μακρυχωρίου
Βλάχος
Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου
Κρικώνης
Χρήστος
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Νέσσωνος

Δημοτικοί σύμβουλοι

Επώνυμο
Όνομα
Δημοτική Ενότητα
Τσεργάς
Κωνσταντίνος
Αμπελακίων
Καραναστάσης
Αθανάσιος
Γόννων
Κοντογιάννης
Ιωάννης
Γόννων
Τσούγιας
Χρήστος
Γόννων
Κωστή
Μαρία
Γόννων
Ζαρδούκας
Κωνσταντίνος
Κάτω Ολύμπου
Νικολάου
Γεώργιος
Κάτω Ολύμπου
Κολλάτος
Κωνσταντίνος
Κάτω Ολύμπου
Ζησάκη
Ξανθή
Κάτω Ολύμπου
Διψάνας
Αχιλλεύς
Κάτω Ολύμπου
Κυρίτσης
Γεώργιος
Μακρυχωρίου
Μητσογιάννης
Νικόλαος
Μακρυχωρίου
Σαϊτης
Αστέριος
Μακρυχωρίου
Ανδρέου
Νικόλαος
Μακρυχωρίου
Κακαγιάννης
Χρήστος
Νέσσωνος
Νταναβάρα
Αργυρή
Νέσσωνος
Γκατζόγιας
Παναγιώτης
Νέσσωνος
Αργυρίου
Ιωάννης
Νέσσωνος
Τόπη-Σαΐτη
Ζωή
Νέσσωνος
Καρατέγος
Μιχαήλ
Νέσσωνος
Χαδουλός
Κωνσταντίνος
Νέσσωνος

Διοίκηση

Μανώλης Γεώργιος - Δήμαρχος
Μαϊμάρης Δημήτριος - Πρόεδρος Δ.Σ
Σίμος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γόννων
Γκανάτσιος Ζήσης - Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αμπελακίων
Ντόντος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μακρυχωρίου
Βλάχος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου
Κρικώνης Χρήστος - Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Νέσσωνος

Δημοτικοί σύμβουλοι

Τσεργάς Κωνσταντίνος - Αμπελακίων
Καραναστάσης Αθανάσιος - Γόννων
Κοντογιάννης Ιωάννης - Γόννων
Τσούγιας Χρήστος - Γόννων
Κωστή Μαρία - Γόννων
Ζαρδούκας Κωνσταντίνος - Κάτω Ολύμπου
Νικολάου Γεώργιος - Κάτω Ολύμπου
Κολλάτος Κωνσταντίνος - Κάτω Ολύμπου
Ζησάκη Ξανθή - Κάτω Ολύμπου
Διψάνας Αχιλλεύς - Κάτω Ολύμπου
Κυρίτσης Γεώργιος - Μακρυχωρίου
Μητσογιάννης Νικόλαος - Μακρυχωρίου
Ανδρέου Νικόλαος - Μακρυχωρίου
Σαϊτης Αστέριος - Μακρυχωρίου
Κακαγιάννης Χρήστος - Νέσσωνος
Γκατζόγιας Παναγιώτης - Νέσσωνος
Τόπη-Σαΐτη Ζωή - Νέσσωνος
Αργυρίου Ιωάννης - Νέσσωνος
Νταναβάρα Αργυρή - Νέσσωνος
Καρατέγος Μιχαήλ - Νέσσωνος
Χαδουλός Κωνσταντίνος - Νέσσωνος

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο Youtube

Παρακολουθήστε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών στο κανάλι μας στο youtube!

Για τη μετάβαση στο κανάλι πατήστε εδώ
Image
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr