Επιτροπές

Οικονομική επιτροπή:
Πρόεδρος - Σίμος Βασίλειος

Επιτροπή ποιότητας ζωής:
Πρόεδρος - Ντόντος Γεώργιος
Επιτροπή διαβούλευσης:
Πρόεδρος - Μαϊμάρης Δημήτριος

Επιτροπή τουριστικής προβολής:
Πρόεδρος - Κρικώνης Χρήστος
Image
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr