Επιτροπές

Δημοτική Επιτροπή:
Σύμφωνα με την αριθ. 2/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής με θητεία από 04-01-2024 έως 30-06-2024 είναι :

Πρόεδρος 
Μητσογιάννης Νικόλαος

Τακτικά Μέλη Παράταξης Δημάρχου
Γκατζόγιας Παναγιώτης,
Ζαρδούκας Κωνσταντίνος,
Σίμος Βασίλειος,
Σολωμός Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης Δημάρχου
Αβέλλας Μιχαήλ,
Βλάχος Αθανάσιος,
Γκανάτσιος Ζήσης,
Σαραντοπούλου Ζωή

Τακτικά Μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας
Κοντογιάννης Ιωάννης,
Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ

Αναπληρωματικά Μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας
Κωστή Μαρία,
Νταφούλης Νικόλαος
Επιτροπή τουριστικής προβολής:
 -
Image
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr