Προσκλήσεις

All Stories

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 26/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 26.09.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (ώρα λήξης κατάθεσης γραπτών προτάσεων, τοποθετήσεων και ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δια του επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη λόγω προθεσμιών των ΑΕΝΟΛ ΑΕ για την κατάθεση προτάσεων στο πρόγραμμα.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 26/09/2023

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 18/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 18.09.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67&75 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την άμεση λήψη αποφάσεων, για την αποκατάσταση ζημιών, βλαβών, κλπ που προκλήθηκαν από τη θεομηνία Daniel.

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 18/09/2023

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 14/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 14.09.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 (ώρα λήξης κατάθεσης γραπτών προτάσεων, τοποθετήσεων και ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δια του επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη λόγω της άμεσης ανάγκης για αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 14/09/2023

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 06/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 06.09.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 06/09/2023

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 25/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 25.08.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 (ώρα λήξης κατάθεσης γραπτών προτάσεων, τοποθετήσεων και ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δια του επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών.

Η Συνεδρίαση χαρακτηρίζεται ως έκτακτη λόγω προθεσμιών.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 25/08/2023

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 25/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 25.08.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’ (ώρα λήξης κατάθεσης απόψεων και ψήφου είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε τηλεφωνικά), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ Α' 136).

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 25/08/2023

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 04/08/2023

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, η οποία θα λάβει χώρα στις 04.08.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 & 75 του ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 04/08/2023

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 04/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 04.08.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Τεμπών στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022.

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 04/08/2023

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 29/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε έκτακτη  (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, η οποία θα λάβει χώρα στις 29.07.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 (ώρα λήξης κατάθεσης γραπτών προτάσεων, τοποθετήσεων και ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δια του επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 29/07/2023

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 18/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 18.07.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 (ώρα λήξης κατάθεσης γραπτών προτάσεων, τοποθετήσεων και ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δια του επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη λόγω της άμεσης ανάγκης για προσωπικό καθαριότητας.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 18/07/2023
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr