Προσκλήσεις

All Stories

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 05/12/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 05.12.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (ώρα λήξης κατάθεσης γραπτών προτάσεων, τοποθετήσεων και ψήφου), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 05/12/2022

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 28/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 28.11.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 28/11/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 22/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 22.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ Α' 136).

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 22/11/2022

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης στις 24/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 24.11.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ Α' 136).

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης στις 24/11/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 26/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 26.09.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη (δια τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ Α' 136).

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη λόγω προθεσμίας.

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 26/10/2022

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 24/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 24.10.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 24/10/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 19/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 19.09.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 19/10/2022

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 12/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 12.10.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 12/10/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 29/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 29.09.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 29/09/2022

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 27.09.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/09/2022

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 27.09.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί ειδική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27/09/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 14/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 14.09.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 14/09/2022
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr