Προσκλήσεις

All Stories

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 27.02.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27/02/2024

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 27.02.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/02/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 26/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 26.02.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 26/02/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 19/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 19.02.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 19/02/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 06/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 06.02.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 06/02/2024

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 24/01/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 24.01.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 24/01/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 19/01/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 19.01.2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 19/01/2024

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 14/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 14.12.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 14/12/2023

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 14/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 14.12.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 14/12/2023

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 30/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 30.11.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Τεμπών στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022.

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 30/11/2023
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr