Προσκλήσεις

All Stories

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 28/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 28.03.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 28/03/2023

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 15/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 15.03.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Τεμπών στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022.

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 15/03/2023

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 13/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 13.03.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 13/03/2023

Πρόσκληση Δημάρχου για την Τετάρτη 08/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους όλων των Κοινοτήτων)

Στις 08.03.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σχετικά με το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Δήμος Τεμπών ως θιγόμενος).

Πρόσκληση Δημάρχου για την Τετάρτη 08/03/2023

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 28/02/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 28.02.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 (ώρα λήξης κατάθεσης γραπτών προτάσεων, τοποθετήσεων και ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δια του επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια περιφοράς)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 28/02/2023

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 15/02/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 15.02.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 15/02/2023

Μετάθεση Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 02/02/2023 λόγω έκτακτου γεγονότος

Η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, η οποία θα λάμβανε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 31.01.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’, θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 02.02.2023λόγω εκτάκτου γεγονότος.

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου

  Μαϊμάρης Δημήτριος

Μετάθεση Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 02/02/2023 λόγω έκτακτου γεγονότος

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 31/01/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 31.01.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 31/01/2023

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 30/01/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 30.01.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ Α' 136).

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 30/01/2023
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr