Προσκλήσεις

All Stories

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 27/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 27.06.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί η 3η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2024 στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.5056/2023 όπου προστέθηκε άρθρο 67Α στο Ν.3852/2010.

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 27/06/2024

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 10/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 10.06.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (ώρα λήξης κατάθεσης γραπτών προτάσεων, τοποθετήσεων και ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δια), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη λόγω της άμεσης ανάγκης για πληρωμή των έκτακτων δαπανών που προέκυψαν κατόπιν της θεομηνίας DANIEL.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 10/06/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 07/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 07.06.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 07/06/2024

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/05/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 27.05.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/05/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 24/05/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 24.05.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 24/05/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 13/05/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 13.05.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 13/05/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 30/04/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 30.04.2024, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν.5083/2024.

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 30/04/2024

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 22/04/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 22.04.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 22/04/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 22/04/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 22.04.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν.5083/2024.

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 22/04/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 12/04/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 12.04.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 12/04/2024

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/03/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 27.03.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/03/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 26/03/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 26.03.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 26/03/2024

Πρόσκληση 1ης Ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 15/03/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 15.02.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί η 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.5056/2023 όπου προστέθηκε άρθρο 67Α στο Ν.3852/2010.

Πρόσκληση 1ης Ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 15/03/2024
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr