Τηλεφωνικός κατάλογος Δήμου

Δημοτική αρχή
Τοποθεσία
Τηλέφωνα
Γραμματεία Δημάρχου - Αντιδημάρχων
Μακρυχώρι
2495 350 401
Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιαστικού Πρασίνου
Μακρυχώρι
2495 350 401
Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Μακρυχώρι
2495 350 401
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Πυργετός
2495 350 300
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Υπηρεσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών & ΚΕΠ
Μακρυχώρι
2495 350 403
Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Συκούριο
2495 350 505
Τμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας
Προϊστάμενος
Μακρυχώρι
2495 350 405
Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών & Εκκαθάρισης/Εντολής Δαπανών-
Διπλογραφικού, Αναλυτικής Λογιστικής & Απογραφής
Μακρυχώρι
2495 350 405
Γραφείο Μισθοδοσίας & Ασφάλισης Προσωπικού
Μακρυχώρι
2495 350 406
Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας & Εξόδων
Μακρυχώρι
2495 350 417
Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων
Μακρυχώρι
2495 350 416, - 413, - 408
Γραφείο Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών
Μακρυχώρι
2495 350 402, - 407
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη
Μακρυχώρι
2495 350 410
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Μακρυχώρι
2495 350 415
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Μακρυχώρι
2495 350 400
Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης - Ληξειαρχείου
Μακρυχώρι
2495 350 409
Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Μακρυχώρι
2495 350 410
Γραφείο Αποκεντρωμένης Δ.Ε. Αμπελακίων
Γόννοι
2495 350 100
Γραφείο Αποκεντρωμένης Δ.Ε. Γόννων
Γόννοι
2495 350 100
Γραφείο Αποκεντρωμένης Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου
Πυργετός
2495 350 300
Γραφείο Αποκεντρωμένης Δ.Ε. Νέσσωνος
Συκούριο
2495 350 505
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη
Πυργετός
2495 350 336
Γραφείο Τεχνικών Έργων & Συγκοινωνιών
Πυργετός
2495 350 335,
2495 350 337
Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας
Συκούριο
2495 350 509
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ
Γραφείο ΤΠΕ
Μακρυχώρι
2495 350 419
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Αστικού-Περιαστικού Πρασίνου
Προϊστάμενος
Μακρυχώρι
2495 350 411
Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης
Μακρυχώρι
2495 350 411,
2495 350 418
Γραφείο Αστικού - Περιαστικού Πρασίνου
Μακρυχώρι
2495 350 411,
2495 350 418
Γραφείο Αδειοδοτήσεων - Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Μακρυχώρι
2495 350 411
Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
Προϊστάμενος
Μακρυχώρι
24950 23 900
Γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας & Εθελοντισμού
Μακρυχώρι
24950 23 900
Γραφείο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Μακρυχώρι
24950 23 900
Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων - Μηχανημάτων
Μακρυχώρι
24950 23 900
Αμαξοστάσιο Δ.Ε. Μακρυχωρίου
Μακρυχώρι
24950 23 900
Αμαξοστάσιο Δ.Ε. Νέσσωνος
Συκούριο
24950 51 723
Τμήμα ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)
Προϊσταμένη
Μακρυχώρι
24950 23 911,
2495 350 600
Γραφείο ΚΕΠ Γόννων
Γόννοι
2495 350 120
Γραφείο ΚΕΠ Κάτω Ολύμπου
Πυργετός
24950 42 905
Γραφείο ΚΕΠ Μακρυχωρίου
Μακρυχώρι
24950 23 911,
2495 350 600
Γραφείο ΚΕΠ Νέσσωνος
Συκούριο
24950 52 900
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Τουρισμού
Προϊσταμένη
Γόννοι
2495 350 113
Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας & Αρωγής - Ισότητας των φύλλων & Προστασίας -
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Γόννοι
2495 350 113
Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Ν. Γενιάς
Γόννοι
2495 350 113
Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
Γόννοι
2495 350 113
Παιδικός Σταθμός Μακρυχωρίου
Μακρυχώρι
24950 22 252
Παιδικός Σταθμός Συκουρίου
Συκούριο
24950 51 800
Κέντρο Κοινότητας
Γόννοι
2495 350 113
Ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας
Γόννοι
2495 350 118
Βοήθεια στο Σπίτι
Συκούριο
2495 350 521
Βοήθεια στο Σπίτι
Πυργετός
2495 350 324
Βοήθεια στο Σπίτι
Γόννοι
2495 350 117
ΚΑΠΗ Ραψάνης
Ραψάνη
24950 61 448
ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου
Μακρυχώρι
24950 23 140
ΚΑΠΗ Πυργετού
Πυργετός
24950 42 040
ΚΑΠΗ Αιγάνης
Αιγάνη
24950 95 144
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ραψάνη
24950 61 259
ΔΕΥΑ Τεμπών
Κεντρική Υπηρεσία
Συκούριο
2495 350 518, - 520
Περιφεριακό Γραφείο
Μακρυχώρι
2495 350 414
Περιφεριακό Γραφείο
Πυργετός
2495 350 326 - 319
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών
Ευαγγελισμός
24950 93 510
Κέντρο Υγείας Γόννων
Γόννων
2495 350 000
Π.Ι. Μακρυχωρίου
Μακρυχώρι
24950 22 222
Π.Ι. Πυργετού
Πυργετός
24950 41 205
Π.Ι. Συκουρίου
Συκούριο
24950 51 210
Π.Ι. Μεσαγγάλων
(
9:00-14:00 καθημερινές, από 15 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου καθημερινές και τα σαββατοκύριακα όλο το 24ωρο)
Μεσάγγαλα
24950 97 555, 24950 97 461
Δημοτική αρχή

Γραμματεία Δημάρχου - Αντιδημάρχων
Μακρυχώρι - 2495 350 401

Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιαστικού Πρασίνου
Γόννοι - 2495 350 100

Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Μακρυχώρι - 2495 350 401

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Πυργετός - 2495 350 300

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Υπηρεσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών & ΚΕΠ
Μακρυχώρι - 2495 350 403

Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Συκούριο - 2495 350 505


Τμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος
Μακρυχώρι - 2495 350 405

Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών & Εκκαθάρισης/Εντολής Δαπανών-
Διπλογραφικού, Αναλυτικής Λογιστικής & Απογραφής
Μακρυχώρι - 2495 350 405

Γραφείο Μισθοδοσίας & Ασφάλισης Προσωπικού
Μακρυχώρι - 2495 350 406

Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας & Εξόδων
Μακρυχώρι - 2495 350 417

Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων
Μακρυχώρι - 2495 350 416

Γραφείο Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών
Μακρυχώρι - 2495 350 40


Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη
Μακρυχώρι - 2495 350 410

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Μακρυχώρι - 2495 350 415

Γραφείο Πρωτοκόλλου
Μακρυχώρι - 2495 350 400

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης - Ληξειαρχείου
Μακρυχώρι - 2495 350 409

Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Μακρυχώρι - 2495 350 410

Γραφείο Αποκεντρωμένης Δ.Ε. Αμπελακίων
Γόννοι - 2495 350 124

Γραφείο Αποκεντρωμένης Δ.Ε. Γόννων
Γόννοι - 2495 350 100

Γραφείο Αποκεντρωμένης Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου
Πυργετός - 2495 350 300

Γραφείο Αποκεντρωμένης Δ.Ε. Νέσσωνος
Συκούριο - 2495 350 505


Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη
Πυργετός - 2495 350 336

Γραφείο Τεχνικών, Ηλεκτρομηχανολογικών & Συγκοινωνιακών Έργων & Μελετών
Πυργετός - 2495 350 335, 2495 350 337

Γραφείο Δόμησης
Πυργετός - 2495 350 327
Λάρισα - 2410 549148

Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών - Αυθαιρέτων
Πυργετός - 2495 350 334

Γραφείο Τοπογραφικών, Πολεοδομικών & Χωροταξικών Μελετών & Εφαρμογών
Πυργετός - 2495 350 327


Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ

Υπεύθυνη Τμήματος
Μακρυχώρι - 2495 350 419


Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Αστικού-Περιαστικού Πρασίνου

Προϊστάμενος
Μακρυχώρι - 2495 350 411

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης
Μακρυχώρι - 2495 350 411, 2495 350 418

Γραφείο Αστικού - Περιαστικού Πρασίνου
Μακρυχώρι - 2495 350 411, 2495 350 418

Γραφείο Αδειοδοτήσεων - Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Μακρυχώρι - 2495 350 411, 2495 350 418


Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Προϊστάμενος
Μακρυχώρι - 24950 23 900

Γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας & Εθελοντισμού
Μακρυχώρι - 24950 23 900

Γραφείο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Μακρυχώρι - 24950 23 900

Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων - Μηχανημάτων
Μακρυχώρι - 24950 23 900

Αμαξοστάσιο Δ.Ε. Μακρυχωρίου
Μακρυχώρι - 24950 23 900

Αμαξοστάσιο Δ.Ε. Νέσσωνος
Συκούριο - 24950 51 723


Τμήμα ΚΕΠ

Προϊσταμένη
Μακρυχώρι - 24950 23 911, 2495 350 600

Γραφείο ΚΕΠ Γόννων
Γόννοι - 2495 350 100

Γραφείο ΚΕΠ Κάτω Ολύμπου
Πυργετός - 24950 42 905

Γραφείο ΚΕΠ Μακρυχωρίου
Μακρυχώρι - 24950 23 911, 2495 350 600

Γραφείο ΚΕΠ Νέσσωνος
Συκούριο - 24950 52 900Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Τουρισμού

Προϊσταμένη
Μακρυχώρι - 24950 22 252

Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας & Αρωγής - Ισότητας των φύλλων & Προστασίας -
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Μακρυχώρι - 24950 22 252

Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Ν. Γενιάς
Μακρυχώρι - 24950 22 252

Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
Μακρυχώρι - 24950 22 252

Παιδικός Σταθμός Μακρυχωρίου
Μακρυχώρι - 24950 22 252

Παιδικός Σταθμός Συκουρίου
Συκούριο - 24950 51 800

Κέντρο Κοινότητας
Γόννοι - 2495 350 113

Βοήθεια στο Σπίτι
Συκούριο - 2495 350 521

Βοήθεια στο Σπίτι
Πυργετός - 2495 350 324

Βοήθεια στο Σπίτι
Γόννοι - 2495 350 117

ΚΑΠΗ Ραψάνης
Ραψάνη - 24950 61448

ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου
Μακρυχώρι - 24950 23140

ΚΑΠΗ Πυργετού
Πυργετού - 24950 42 040

ΚΑΠΗ Αιγάνης
Αιγάνη - 24950 95 144


Λοιπές Υπηρεσίες

Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ραψάνη - 24950 61 259
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr