Αντιδήμαρχοι

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1498/2021 Απόφαση του Δημάρχου Τεμπών κ. Μανώλη Γεώργιου (όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 13/2022 Απόφαση Δημάρχου), ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τεμπών με θητεία από 02/11/2021 έως και 31/10/2022 οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και τους μεταβιβάζονται οι ακόλουθες καθ' ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες :
Βασίλειος Σίμος
Βασίλειος Σίμος
Κατά τόπους Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Γόννων και καθ' ύλην υπεύθυνος για θέματα Υπηρεσιών Υποστήριξης και πιο συγκεκριμένα των Αυτοτελών Τμημάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας, των Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης, αναπληρώνει τον Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Γόννων σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος.
Τηλέφωνο:2495 350 126
Email:economy@dimostempon.gr
Γεώργιος Ντόντος
Γεώργιος Ντόντος
Κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου και καθ' ύλην υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης, αναπληρώνει τον Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος.
Τηλέφωνο:2495 350 400
Email:info@dimostempon.gr
Χρήστος Κρικώνης
Χρήστος Κρικώνης
Κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Νέσσωνος και καθ' ύλην υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης, αναπληρώνει τον Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος.
Τηλέφωνο:2495 350 505
Email:info@dimostempon.gr
Ζήσης Γκανάτσιος
Ζήσης Γκανάτσιος
Κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων και καθ' ύλην υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού Περιαστικού Πρασίνου, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης, αναπληρώνει τον Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος.
Τηλέφωνο:2495 350 401
Email:info@dimostempon.gr
Αθανάσιος Βλάχος
Αθανάσιος Βλάχος
Κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου και καθ' ύλην υπεύθυνος για τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης, αναπληρώνει τον Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος.
Τηλέφωνο:2495 350 300
Email:info@dimostempon.gr
  • Οι Αντιδήμαρχοι, ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, θα εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτελούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής. Θα εισηγούνται σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων την ψήφιση κανονισμών λειτουργίας των επί μέρους Υπηρεσιών ή την τροποποίηση των υφισταμένων όπου χρειάζεται και θα ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν ειδικές διατάξεις του κώδικα ή άλλων σχετικών Νόμων. Τέλος, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις στον καθένα ανατιθέμενες καθ' ύλην αρμοδιότητες.

  • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Γεώργιος Ντόντος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Βλάχο.

  • Στον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Ντόντο ανατίθεται η τέλεση Πολιτικών Γάμων, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Κρικώνη.
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr