ΔΟΠΑΠΕΠΤ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Παιδείας Τεμπών (Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ.) προέκυψε από τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 769/06-05-2011, Τεύχος Β') :
- Πολιτιστικός Οργανισμός του πρώην Δήμου Νέσσωνος,
- Πολιτιστικό Κέντρο του πρώην Δήμου Μακρυχωρίου,
- Αθλητικοί οργανισμοί πρώην Δήμων Νέσσωνος και Μακρυχωρίου,
- Δημοτικό Στάδιο Γόννων και
- Μουσική Σχολή πρώην Δήμου Νέσσωνος.

Έδρα του Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ. είναι η Δ.Κ. Συκουρίου του Δήμου Τεμπών.

Image
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr