ΚΑΠΗ

ΚΑΠΗ
Δήμου Τεμπών

Τα Κ.Α.Π.Η. (Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) είναι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας και στόχος τους είναι η παροχή υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας.

Στόχος του θεσμού είναι η παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητα και η αποφυγή της ιδρυματικής κλειστής περίθαλψης.

Σκοπός των Κ.Α.Π.Η. είναι :
 • Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού Συνόλου,
 • Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων,
 • Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.

Μέλη των Κ.Α.Π.Η. εγγράφονται άτομα από 60 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες, που κατοικούν στην περιοχή που λειτουργεί το Κ.Α.Π.Η., χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων.
Image

Στο Δήμο Τεμπών λειτουργούν 4 Κ.Α.Π.Η. προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των κατοίκων του Δήμου.

Το πρώτο Κ.Α.Π.Η. ιδρύθηκε στην Κοινότητα Ραψάνης το 1985. Αποτελεί το κεντρικό Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Τεμπών.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν τα παραρτήματα σε Πυργετό, Αιγάνη και Μακρυχώρι.

ΚΑΠΗ Ραψάνης : Τηλ. 24950 61 448

Κ.Α.Π.Η. Πυργετού : Τηλ. 24950 42 040

Κ.Α.Π.Η. Αιγάνης : Τηλ. 24950 95 144

Κ.Α.Π.Η. Μακρυχωρίου : Τηλ. 24950 23140

Ο Δήμος μας δίνει έμφαση στους τομείς της Ιατρικής Φροντίδας,
της Κοινωνική Μέριμνας, της Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα ΚΑΠΗ του Δήμου μας:
1. Κοινωνική Υπηρεσία από τους κοινωνικούς λειτουργούς στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους,

2. Φυσικοθεραπεία,

3. Εργοθεραπεία,

4. Βοήθεια στο σπίτι, για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή για αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρετήσεως μέσα και έξω από το σπίτι,

5. Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη,

6.Εντευκτήριο
7. Οργανωμένη ψυχαγωγία και επιμόρφωση:

Α) Εντός των παρατημάτων
 •     Ομάδα γυμναστικής
 •     Ομάδα κινηματογράφου
 •     Ομιλίες με κοινωνικό ή ιατρικό ενδιαφέρον
 •     Εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα
 •     Πρόγραμμα ενίσχυσης μνήμης

Β) Εκτός των παραρτημάτων

 •     Εκδρομές
 •     Παρακολούθηση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων
 •     Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία
 •     Πολιτιστικές εκδηλώσεις
 •     Συνεστιάσεις
 •     Λουτρά, κατασκηνώσεις, θαλάσσια μπάνια

Επικοινωνία

Κ.Α.Π.Η. Ραψάνης

Ημέρες Λειτουργίας:
Δευτέρα- Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας:
08.00 – 14.00 και 17.00 – 20.00

Τηλ. Επικοινωνίας:
24950 61448
Κ.Α.Π.Η. Πυργετού

Ημέρες Λειτουργίας:
Δευτέρα- Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας:
08.00 – 14.00 και 17.00 – 20.00

Τηλ. Επικοινωνίας:
24950 41512
Κ.Α.Π.Η. Αιγάνης

Ημέρες Λειτουργίας:
Δευτέρα- Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας:
08.00 – 14.00 και 17.00 – 20.00

Τηλ. Επικοινωνίας:
24950 95144
Κ.Α.Π.Η. Μακρυχωρίου

Ημέρες Λειτουργίας:
Δευτέρα- Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας:
08.00 – 14.00 και 17.00 – 20.00

Τηλ. Επικοινωνίας:
24950 95144
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr