Διοικητικές Υπηρεσίες

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών (όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 249/20-01-2023/Τεύχος Β' και ισχύει), το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ & Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού & Τουρισμού.

Είναι αρμόδιο για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για την ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικήσ υποστήριξης των οργάνων του Δήμου, την τήρηση διαδικασιών πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών βοηθητικών εργασιών στις υπηρεσίες του Δήμου.
Image
Αποτελείται από τα εξής γραφεία :

  • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων,
  • Γραφείο Πρωτοκόλλου,
  • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης - Ληξιαρχείου
  • Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Αποκεντρωμένων Δ.Ε.
 
Προϊστάμενος Τμήματος : Παπαδημητρίου Δήμητρα
                                               Τηλ. : 2495 350 410
                                            Email : papadi@dimostempon.gr

Email Δημοτολογίου : dimotologio@dimostempon.gr
Email Ληξιαρχείου : lix@dimostempon.gr
Email Ληξιαρχείου Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου : pe@dimostempon.gr
Τηλέφωνα Δημοτολογίου
Πυργετός
Ευαγγέλου Περσεφόνη
2495 350 300
Μακρυχώρι 
Βλάχου Αικατερίνη
2495 350 409
Γόννοι
Στρούλιος Κωνσταντίνος
2495 350 100
Συκούριο
Φουσίκα Αντιγόνη
2495 350 514
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr