Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5/2021: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του οδικού έργου: Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ: τμήμα Μαλιακός –κλειδί

5/2021: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του οδικού έργου: Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ: τμήμα Μαλιακός –κλειδί
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr