Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11/2021: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της υπό ίδρυση εγκατάστασης εκτροφής 39.000 κοτόπουλων πάχυνσης, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΖΙΩΓΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,στη θέση “ΣΕΜΙΣΤΕΠΕ”, στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών

11/2021: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της υπό ίδρυση εγκατάστασης εκτροφής 39.000 κοτόπουλων πάχυνσης, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΖΙΩΓΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,στη θέση “ΣΕΜΙΣΤΕΠΕ”, στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr