Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10/2021: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έκδοση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της υπό ίδρυση εγκατάσταση εκτροφής 55.500 κοτόπουλων πάχυνσης, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, στη θέση “ΣΕΜΙΣΤΕΠΕ”

10/2021: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έκδοση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της υπό ίδρυση εγκατάσταση εκτροφής 55.500 κοτόπουλων πάχυνσης, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, στη θέση “ΣΕΜΙΣΤΕΠΕ”
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr