Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

All Stories

20/2022: Πρόθεση εκμίσθωσης δημ. έκτασης στη θέση 'ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΑ' Καλλιπεύκης για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη

20/2022: Πρόθεση εκμίσθωσης δημ. έκτασης στη θέση 'ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΑ' Καλλιπεύκης για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας.

Για την απόφαση πατήστε εδώ

20/2022: Πρόθεση εκμίσθωσης δημ. έκτασης στη θέση 'ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΑ' Καλλιπεύκης για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr