Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

All Stories

32/2022: Δέσμευση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τεμπών των προτεινόμενων υποέργων των πράξεων χρηματοδότησης με τίτλο:1.Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Ελάτειας - ΤΚ Γόννων - ΤΚ Αμπελακίων - ΔΕ Νέσσωνος

32/2022: Δέσμευση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τεμπών των προτεινόμενων υποέργων των πράξεων χρηματοδότησης με τίτλο:1.Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Ελάτειας, 2.Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην ΤΚ Γόννων & στην ΤΚ Αμπελακίων, 3.Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη ΔΕ Νέσσωνος.

Για την απόφαση πατήστε εδώ

32/2022: Δέσμευση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τεμπών των προτεινόμενων υποέργων των πράξεων χρηματοδότησης με τίτλο:1.Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Ελάτειας - ΤΚ Γόννων - ΤΚ Αμπελακίων - ΔΕ Νέσσωνος
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr