Έργα - Δράσεις

All Stories

"ΕΣΠΑ 2014 - 2020": Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών, MIS 5001590 (Έργο σε εξέλιξη)

Τίτλος Πράξης : Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών.”

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr