Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 19/07/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 19/07/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 19.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσης οικον. έτους 2020
 2. Αποδοχή ποσών & κατανομή
 3. Καθορισμός ποσού εφάπαξ καταβολής παροχής σύστασης δουλείας
 4. Σχέδιο / εισήγηση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
 5. Έγκριση Απολογισμού Α’ θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών έτους 2019, 2020 & 2021
 6. Επί γνωμοδότησης δικηγόρου (ΑΚΠ 24, 38, 39, 40 Ευαγγελισμού)
 7. Έγκριση της αριθ. 76/2022 απόφασης ΔΕΥΑΤ «Τιμολογιακή πολιτική ύδρευσης Ευαγγελισμού»
 8. Έγκριση της αριθ. 95/2022 απόφασης ΔΕΥΑΤ «Τιμολογιακή Πολιτική Άρδευσης ΔΕ Συκουρίου»
 9. Έγκριση της αριθ. 10/2022 απόφασης ΔΟΠΑΠΕΠΤ «2η τροποποίηση προϋπολογισμού»
 10. Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου.
 11. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών αγρών έκτασης: α) 2 στρ. στη θέση «Κυπαρίσι» και β) 5,5 τ.μ. στη θέση «Μαγούλα» Κοινότητας  Νέσσωνος, για γεωργική καλλιέργεια
 12. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών αγρών: α) 9,5 στρ. στη θέση «ΧΙΛΙΟΣΤΡΕΜΜΑ»  β) 5,5 στρ. στη θέση  «ΜΕΡΙΑΣ» της κοινότητας  Καλοχωρίου, για γεωργική καλλιέργεια.
 13. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.032 τ.μ. στη θέση «Πάτωμα» του οικισμού Χειμαδίου της Τ.Κ. Καλοχωρίου για 9έτη μίσθωση για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας»
 14. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημ. έκτασης 4.050 τμ. στη θέση ‘ΠΑΤΩΜΑ’ οικισμού Χειμαδίου, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

 

Σίμος Βασίλειος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr