Προσκλήσεις

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 14/11/2023

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 14/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 14.11.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη λόγω λήξης προθεσμίας.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Πρόταση – Αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ» (Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ.)» (Εισηγητής: Νικολάου Γεώργιος)
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr