Προσκλήσεις

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 09/07/2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 09/07/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 09.07.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Έλεγχος λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων μηνός Ιουνίου 2024
  2. Έγκριση προμηθειών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών, λόγω της κακοκαιρίας DANIEL (Τιμολόγια).
  3. Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών Σχολικών Μονάδων
  4. Έγκριση Πρακτικού για την Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 1.504,79 τ.μ. στην Κοινότητα Πυργετού.
  5. Έγκριση Πρακτικού για την Εκποίηση δημοτικής έκτασης 7.742,89 τ.μ. στον οικισμό ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ.
  6. Καθορισμός όρων Μίσθωσης Ακινήτου, για τη Στέγαση Μουσειακού Χώρου στο Μακρυχώρι.
  7. Διαγραφή χρεών κ.λ.π. (άρθρο 174 Ν.3463/2006)
  8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2025.

Ο Πρόεδρος της  Δημοτικής Επιτροπής

 

 Μητσογιάννης Νικόλαος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr