Προσκλήσεις

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 03/07/2024

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 03/07/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 03.07.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00’ θα πραγματοποιηθεί έκτακτη (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν.5083/2024.

Η συνεδρίαση κρίνεται επείγουσα λόγω προθεσμιών.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εξειδίκευση Πιστώσεων Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. 

Ο Πρόεδρος της  Δημοτικής Επιτροπής

 

 Μητσογιάννης Νικόλαος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr