Διακηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση "Καρυές" της Δ.Κ. Πυργετού

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση "Καρυές" της Δ.Κ. Πυργετού

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 111/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.504,79 τ.μ. στη θέση "Καρυές" στην Δημοτική Κοινότητα Πυργετού για χρήση βοηθητικού χώρου για τις ανάγκες του υπάρχοντος θερμοκηπίου και για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών, για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας με συμβολαιογραφική πράξη.

Επισυνάπτονται :

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr