Διακηρύξεις

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του Ν.4182/2013 για το έργο "Δημιουργία Ξενώνα Κρανιάς"

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του Ν.4182/2013 για το έργο "Δημιουργία Ξενώνα Κρανιάς"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονόμων Και Λοιπές Διατάξεις» και ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1/2014 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για το έργο «Δημιουργία Ξενώνα Κρανιάς», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κρανιάς του Δήμου Τεμπών, προϋπολογισμού  84.972,02€ πλέον ΦΠΑ 20.393,28€.

1. Όροι Προκήρυξης

2. Παράρτημα 3 - Τιμολόγιο Μελέτης

3. Οικονομική Προσφορά

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr