Διακηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος για γεωργική καλλιέργεια

Εκμίσθωση δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος για γεωργική καλλιέργεια

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 151/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών έκτασης α) 9,5 στρ. στη θέση "Χιλιόστρεμμα" και β) 5,5 στρ. στη θέση "Μεριάς" που βρίσκονται στην Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος, με σκοπό τη γεωργική καλλιέργεια.

Επισυνάπτονται :

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr