Διακηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Όσσας ως χώρος στάθμευσης γεωργικών & λοιπών μηχανημάτων

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Όσσας ως χώρος στάθμευσης γεωργικών & λοιπών μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 167/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.049,04τ.μ. της Τ.Κ. Όσσας ως χώρος στάθμευσης γεωργικών και λοιπών μηχανημάτων.

Επισυνάπτονται :

1. Περίληψη Διακήρυξης

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr