Διακηρύξεις

Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Συκουρίου

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr