Διακηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Νέσσωνος της Δ.Ε. Νέσσωνος για γεωργική καλλιέργεια

Εκμίσθωση δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Νέσσωνος της Δ.Ε. Νέσσωνος για γεωργική καλλιέργεια

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 150/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών έκτασης α) 2 στρ. στη θέση "Κυπαρίσσι" και β) 5,5 στρ. στη θέση "Μαγούλα" που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νέσσωνος της Δ.Ε. Νέσσωνος, με σκοπό τη γεωργική καλλιέργεια.

Επισυνάπτονται :

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr