Ανακοινώσεις

Εκπνοη προθεσμίας για χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Εκπνοη προθεσμίας για χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών ανακοινώνεται ότι :

Αιτήματα για χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους δεν θα γίνονται δεκτά μετά την έλευση της 7ης Ιουνίου του τρέχοντος έτους, με μόνη εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν καταστήματα των οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδόθηκε μετά την 7η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 16 του Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Τεμπών (απόφαση 152/2017).

Επισημαίνουμε, επιπλέον, τα εξής:

  1. Ο άνευ άδειας ποιούμενος χρήση των κοινοχρήστων χώρων, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
  1. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η κατάληψη και χρήση Κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και Μνημείων από κανένα Οργανισμό, Σύλλογο ή ιδιώτη σε ετήσια βάση ή προσωρινά χωρίς άδεια από τον Δήμο.
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr