Ανακοινώσεις

Απόκτηση Άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Μετατροπή Υφιστάμενης Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ για την ΠΕ Καρδίτσας

Απόκτηση Άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Μετατροπή Υφιστάμενης Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ για την ΠΕ Καρδίτσας
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr