Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Χορήγηση Υπεύθυνης Δήλωσης Τετραγωνικών Μέτρων για Κτίσμα

Χορήγηση Υπεύθυνης Δήλωσης Τετραγωνικών Μέτρων για Κτίσμα

Για την Αίτηση Χορήγησης Υπεύθυνης Δήλωσης Τετραγωνικών Μέτρων για Κτίσμα, πατήστε ΕΔΩ :

Εκτός από την Αίτηση (συμπληρωμένη), θα πρέπει να συνυποβληθεί στην Υπηρεσία :

1. Αριθμός Παροχής ΔΕΗ.

2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.

3. Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. Αιτούντα.

4. Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας ή Τακτοποίηση (υπαγωγή στο Νόμο 4495/2017).

5. Παλαιό Λογαριασμό της ΔΕΗ (εφόσον υπάρχει).

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr