Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋφισταμένου του 1955 Κτίσματος

Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋφισταμένου του 1955 Κτίσματος

Για την Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Προϋφισταμένου του 1955 Κτίσματος πατήστε ΕΔΩ :

Εκτός από την Αίτηση (συμπληρωμένη), θα πρέπει να συνυποβληθεί στην Υπηρεσία :

1. Τοπογραφικό Διάγραμμα εις διπλούν του οικοπέδου στο οποίο να αποτυπώνονται αναλυτικά όλα τα κτίσματα.

2. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86) του Ιδιοκτήτη (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) με την οποία να δηλώνεται ότι τα υπόψη κτίσματα κατασκευάστηκαν πριν το 1955.

3. Υπεύθυνες Δηλώσεις από δύο (2) δημότες θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής ότι είναι προ του 1955.

4. Φωτογραφίες ευκρινείς εις διπλούν η κάθε μία, του κάθε κτίσματος διαστάσεων έως 18x15 εκ.

5. Δημόσια Έγγραφα που να δηλώνουν ότι το κτίριο κατασκευάστηκε προ του 1955, όπως:

  • Συμβόλαια - Ε9
  • Βεβαίωση Πρώτης Ηλεκτροδότησης
  • Αεροφωτογραφίες της ΕΚΧΑ

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr