Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

157/2023: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 201995) (κατακύρωση)

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr