Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

155/2023: Ανάκληση της 108/2023 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Τεμπών καθώς και της ενσωματωθείσας σε αυτή 92/2023 απόφασης και συμμόρφωση με την αριθ. 1827, 1828/2023 (ΓΑΚ 1566/10.10.2023, ΓΑΚ 1578/11.10.2023) απόφαση ΕΑΔΗΣΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr