Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

154/2023: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού έργων όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 1.000.000€ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο το ΦΠΑ για το 2024

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr