Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

127/2019: Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr