Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

126/2019: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί αιτήματος μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών, μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr