Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

125/2019: Έγκριση δαπανών που έγιναν από την Πάγια Προκαταβολή (5η)

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr