Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

123/2019: Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημ. έκτασης στη θ. 'ΚΑΡΥΕΣ-ΜΕΡΙΑΣ' της Τ.Κ. Πυργετού, για πτηνοτροφική εγκατάσταση

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr