Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

122/2019: Έγκριση Πρακτικού (Στάδιο 2ο) Αποσφράγιση-Έλεγχος-Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών & Ανακήρυξη Προσωρινού Μειοδότη για την 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΤΟΥΣ 2020'

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr