Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

121/2019: Μεταβολή Λογιστικού Κεφαλαίου

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr