Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

120/2019: Έλεγχος Λογαριασμού Εσόδων & Εξόδων Νοεμβρίου 2019

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr