Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

119/2019: Σχέδιο/εισήγηση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr