Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

118/2019: Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών για την 'Προμήθεια Καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των νομικών του προσώπων, έτους 2020'

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr