Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

117/2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την αριθ. 403/2016 κλήση του Ελληνικού δημοσίου (ακίνητα πρώην Δήμου Μακρυχωρίου)

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr