Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

115/2019: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού, για το έτος 2020

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr