Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9/2021: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υπό ίδρυση εγκατάστασης εκτροφής 59.100 κοτόπουλων πάχυνσης, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση “ΣΕΜΙΣΤΕΠΕ”, στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου

9/2021: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υπό ίδρυση εγκατάστασης εκτροφής 59.100 κοτόπουλων πάχυνσης, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση “ΣΕΜΙΣΤΕΠΕ”, στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr