Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

8/2021: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων στο Δήμο Τεμπών

8/2021: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων στο Δήμο Τεμπών
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr