Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7/2021: Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «Γιαλντάς» της Κοινότητας Παραποτάμου για αποθήκευση οικοδομικών υλικών για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών

7/2021: Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «Γιαλντάς» της Κοινότητας Παραποτάμου για αποθήκευση οικοδομικών υλικών για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr