Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4/2021: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 50,00 MWp, στη θέση «Νταουσλάρ» της ΤΚ Παραποτάμου

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr