Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3/2021: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κεντρικό δημοτικό δρόμο του Πυργετού που οδηγεί στη Κρανία

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr