Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2/2021: Έγκριση της πρότασης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr