Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12/2021: Σύμφωνη γνώμη για την εκ περιτροπής κυκλοφορία για ημερήσια ζώνη έργων τμημάτων του δημοτικού δικτύου του Δήμου Τεμπών στα πλαίσια κατασκευής του έργου:"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝ

12/2021: Σύμφωνη γνώμη για την εκ περιτροπής κυκλοφορία για ημερήσια ζώνη έργων τμημάτων του δημοτικού δικτύου του Δήμου Τεμπών στα πλαίσια κατασκευής του έργου:"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝ

Για να Δείτε την Απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr